Nous integrants al Col.legi Episcopal

Com a periodistes de 1r de Batxillerat tenim la tasca d’entrevistar a la nova professora que s’ha incorporat aquest mateix curs al Col·legi Episcopal, la Carlota Parrot

Sara Agnim

’’Es soluciona molt amb l’equip’’

Carlota Parrot

Hola Carlota,

En primer lloc,

 1. D’on ets? Ets de Lleida? Vius a Lleida? Fa temps?

’’fa 5 anys que visc a Balaguer, a la província de Lleida . Però soc de Barcelona’’                                    

 1. Aquest és el primer centre en el que has treballa? 

‘’No. He treballat a escoles públiques, en 7 centres diferents, tots de la província de Lleida’’ 

 1. Quines assignatures imparteixes aquest curs?

’’Faig visuals i plàstica de 3 d’ESO, una optativa de plàstica a 4 d’ESO i les assignatures de batxillarat artístic de cultura audiovisual i fonament de les arts , també les noves optatives  de comunicació audiovisual i llenguatges de les arts.’’ 

 1. Per què vas triar ser professora? 

‘’Perquè la meva mare ho era i perquè sempre m’ha agradat ,m’agrada molt el art i enseñar.’’

 1. Qué vas estudiar en concret? Vas gaudir estudiant per a aquesta formació en concret?

‘’Vaig estudiar dret, però no ho he exercit mai. També he estudiat belles arts que es lo que me ha portat a ser professora i després me he tret el màster que em capacita a ser professora.’’

 1. Et consideres una professora estricta o permisiva?

‘’Intento trobar l’equilibri’’ 

 1. Quina es la teva filosofia d’ensenyament? (Métodes que utilitzes a la classe per ensenyar).

’’M’agrada que l’alumne sigui molt creatiu, també m’agrada donar moltes eines i recursos als alumnes perquè treguin capacitats pròpies, i no m’agrada dir que el treball està ben fet o mal fet , m’agrada dir que s’ha treballat o no s’ha treballat.’’  

 1. Com organitzes les teves classes? 

‘’Generalment per temes, en els quals jo dono la part teòrica i després deixo que l’alumne investigui en les parts pràctiques, depèn del grup o està molt pautat i estructurat.’’

 1. Has tingut situacions conflictives amb els estudiants? Descriu quines i com has conduït aquestes situacions.

‘’Es soluciona molt amb l’equip , perquè no ets un profesor sol davant d’un problema. Vaig tenir un problema on hi havia molts alumnes amb trastorns (alumnes que tergiversen la clase) insulten, peguen a altres companys es a dir situacions de violència. Y ho solucionés sobretot informant al equip pedagògic de l’institut , que hi ha un problema , i ells et donen moltes directrius per afrontar la situació. Sobretot es soluciona amb equip.’’

 1. Notes alguna diferència entre els alumnes de [‘ESO i de Batxillerat?

‘’Als batxillerats normalment els alumnes tenen més clar que volen estudiar, llavors hi ha una part de conducta que funciona molt millor , son alumnes que estan interessats amb la matèria. Llavors és molt més fàcil de ensenyar coses , en canvi a l’ESO pots trobar alumnes molt interessats i també alumnes que no estan gens interessats però tots estan a la mateixa clase , llavors hi ha qüestions de comportament.’’

 1. Pregunta Personal a la professora – Quins són els aspectes que creus que has de millorar com a professora?

‘’Experiencia , crec que l’experiència és un grau. I estar oberta a aprendre dels alumnes, que em donin consells altres professors. He de millorar moltes coses, a mida que vas fent classe tens molta més experiència i t’enriqueixen de les situacions.’’

 1. Has estat ben acollida per part de la direcció de l’escola?

I per part del professorat en general? Com són els professors del Col·legi Episcopal amb els que has tingut/tens més relació?

I amb els alumnes? Quina relació tens amb ells a part de la professional?

‘’Bé. Com amb tothom , hi ha gent amb la que t’antenes mes i gent amb qui no tens tant contacte, pero en general els profesors son molt formals.’’ 

 1. Si poguessis triar quedar-te en aquesta escola, estaries contenta?

‘’Si , estaria bé . Pot ser no per sempre però estaria bé.’’