Squeezing, Earth, Water, Human Hand

L’escassetat de l’aigua potable, un problema mundial 

Amb la gran quantitat d’aigua que posseïm, només el 0,007% és potable 

Àlex Cartanyà i Hugo Dueso

L’aigua potable és un bé escàs, el qual es redueix cada any degut a la contaminació. De fet, més de 1100 milions de persones a tot el món no tenen un accés directe a fonts d’aigua potable, i per això pateixen estrès hídric, és a dir, que la demanda d’aigua és més alta que la quantitat disponible. 

Hi ha milions de dones i nens que han de caminar més de 10 quilòmetres cada dia per tal d’aconseguir un cubell d’aigua potable. Es calcula que uns 1400 nens menors de cinc anys moren al món diàriament, víctimes de malalties diarreiques relacionades amb la manca d’accés a aigua potable o un sanejament o higiene inadequats. Cada any són tres milions i mig de persones les que moren a causa de malalties relacionades amb la qualitat de l’aigua. El 98% d’aquestes morts es produeixen en països subdesenvolupats. 

Més de 768 milions de persones no tenen accés a aigua potable, segons el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). La majoria d’aquestes persones viuen en la pobresa, en zones rurals apartades o en barris urbans marginals. En observar-ho, ens adonem que la distribució de l’aigua a la Terra és molt desigual si atenem a l’accés per al consum. 

Previsions de futur 

El 2025, prop de 2000 milions de persones viuran en països o regions on l’escassetat de l’aigua serà absoluta i els recursos hídrics per persona estaràn per sota dels 500 metres cúbics anuals recomanats. Aquesta és la quantitat d’aigua que necessita una persona per portar una vida sana i higiènica.