La grip del tomàquet, una malaltia contagiosa a l’Índia

La mala higiene contribueix a l’expansió de la malaltia

Carla Espachs i Carla Rosell

Aquesta malaltia es va localitzar a Índia, afecta a nens de 5 anys que els provoca enormes ampolles vermelles. Es contagia a partir del contacte estret i només s’han localitzat casos a tres províncies del país asiàtic.

Degut a aquesta enfermetat, els infermers han volgut compartir les seves primeres impressions a les xarxes socials. També han fet un discurs per tranquil·litzar a la població i treure importància explicant que és una malaltia com les altres, informant que no es tracta d’una afecció del tot desconeguda i que no te molta rellevància clínica.  Molts d’ells han recordat que diàriament surten més de cents brots de malalties i que això és causa d’una mala higiene i que el més habitual és que no s’expandeixi més d’on s’ha originat. En general els professionals sanitaris no han mostrat una excessiva preocupació per aquesta infecció i han desitjat tranquil·litzar a tota la població.