FOTO FETA PER JOAN SERT
FOTO FETA PER JOAN SERT
/

Joan Sert: “El Col·legi ha instal·lat plaques solars perquè aposta per energies renovables”

Parlem amb el gerent del Col·legi Episcopal

Alicia Gálvez i Andrea B. Popa

Parlem amb el Joan Sert, gerent, professor i exalumne del Col·legi Episcopal. Diríem que la seva responsabilitat actual, a la gerència, constitueix un parèntesi de la docència, ja que ell es va incorporar a l’escola com a professor d’Economia. En el marc dels objectius de desenvolupament sostenible sabem que el consum d’energies renovables n’és un de cabdal. En aquest sentit, el Col·legi darrerament ha incorporat un conjunt de plaques solars. Parlem amb ell per tal de conèixer-se què s’amaga al darrera d’aquesta iniciativa.  

  • Ha suposat un canvi econòmic notable posar les plaques solars a l’escola?

Ara fa dos anys, vam decidir que estudiaríem quin sistema aniria millor per poder estalviar energia a l’empresa. Hi havia dues fórmules: una era cedir l’espai, no haver de comprar més plaques, de manera que tenim una reducció en l’import de la factura i, transcorreguts uns anys i en funció de la reducció de la quota, les plaques passen a la nostra propietat. Aquesta és una opció.

L’altra passa per comprar les plaques; i, dintre d’aquesta opció, hi ha l’autoconsum, que és l‘opció que hem escollit. D’aquesta manera, el que sobra d’energia, els excedents, els venem a la xarxa, També hi ha la possibilitat d’acumular l’energia per tal que en el moment en què sigui necessari recuperar-la per consumir-la; no obstant, aquesta opció resulta més cara.

Finalment, vam signar el contracte ara fa un any i mig, i les plaques es van instal·lar durant els mesos d’abril, maig i juny. Tenim tres comptadors: un està al pavelló, l’altre a l’edifici principal i l’altre a l’edifici d’educació infantil. Les plaques les hem posat als dos edificis, i en el que estem ara, el principal, ho hem notat, ja que estem pagant menys d’un 40% de la factura.

  • Quina és la eficiència d’una placa solar?

A nosaltres ens han certificat que la seva eficiència durarà els primers vint-i-cinc anys, i després perdran només un vint per cent del seu rendiment si fem el manteniment adequat. El que ens interessa al final és amortitzar la inversió realitzada en els primers quatre anys i mig.

  • Quins beneficis hi han hagut?

En parlarem en futur encara. La previsió que hi ha és que durant quatre anys i mig això ho amortitzem. Quan vam visitar l’empresa, ens van presentar uns ‘’pacs’’ de formació per a l’assignatura de Tecnologia a l’ESO. Per tant, també els hem demanat als nois i noies de la ESO, per a quan facin tecnologia, que hi hagi un apartat del tema de les energies renovables. Beneficis hi ha sobretot al teulat, que era un espai que l’hem aprofitat.

  • En què ha canviat el Col.legi des que s’han instal·lat les plaques?

No ha canviat res, enguany és el mateix que abans. Apostem per l’energia verda i també hi apostem per l’empresa que ens subministren la llum, consumeix energia verda. Som un col·legi que intentem ensenyar o educar per l’ecologia i també és una manera d’entrar-hi.

  • S’afegiran més plaques solars al centre?

Hi ha un problema i és que nosaltres, la primera idea va ser ficar-hi totes les plaques a sota del teulat del pavelló. A dalt del pavelló la capacitat és molt gran i així podríem posar més de 150 plaques. Per col·locar-les a més llocs, el teulat hauria d’estar més reforçat. Podríem ficar deu més, però més no.

  • Es pot dependre totalment de les plaques solars?

No, ja que si no toca el sol, no seran tan efectives. Si ho féssim amb bateries, és possible que en un mes potser guanyaríem més, però s’ha de tenir en compte que a l’hivern el rendiment de les plaques solars disminuirà molt.

  • Vostè creu que les plaques solars poden tenir impactes negatius sobre la gent?

Creiem que no. És cert que alguna empresa ens havia ofert de posar alguna antena telefònica, però nosaltres sempre hem dit que no davant de possibles riscos. El tema de la WIFI, per exemple, ja ens el vam replantejar, però estem en un món en el que no podem prescindir de la WIFI. No obstant, fins al moment, tampoc hem conegut cap cas de persona del Col·legi que hagi patit conseqüències degudes a la radiació de les antenes WIFI.

Foto feta per Joan Sert