Aquest curs es presenta amb novetats: un nou calendari i un nou currículum. Parlem amb els caps d’estudis de Primària, ESO i Batxillerat i ens en fan cinc cèntims

Victòria Pivtorak, Oria Escuer, Adriel Gabarre, Abril Morales, Mariona Font i Lucia Céspedes

Comencem per Batxillerat. El nou currículum comporta noves matèries, de moment només a 1r de Batxillerat. El curs vinent s’implantarà a segon curs. En aquest, desapareix l’assignatura de Ciències del Món i les optatives de modalitat es redueixen de quatre a tres hores a la setmana, fent que quedi una franja de sis hores lliures. Aquestes hores s’han d’omplir amb optatives de les franges 2 i 3. Ara cada alumne de l’Episcopal quan tria una modalitat, en realitat, tria un itinerari.

D’altra banda, la matèria comuna d’opció passa de quatre a tres hores i cada alumnes tria dues matèries de modalitat. En definitiva, passem de quatre a tres assignatures de modalitat i incorporem les optatives vinculades i afins a l’itinerari.

Pel que fa a la franja d’optativitat, apareixen dues franges de complement competencial, on els alumnes aprenen més des de la pràctica. Cada itinerari té sis hores assignades i totes tenen una hora de Formació i Orientació Professional (FOP) per tal d’ajudar els alumnes en la presa de decisions en acabar batxillerat.

Per a més endavant, des de la pròpia escola, hi ha la intenció d’oferir línies de voluntariat i, d’aquesta manera, seguir amb el projecte VOLS de 4t d’ESO.

Quant a la selectivitat, el cap d’estudis de Batxillerat, Salvador Sol, diu que és un “escàndol”. No hi ha cap informació al respecte, tot són rumors i ni tan sols el currículum de Batxillerat està complert, mai s’havia arribat a aquests extrems. Tampoc es sap res de les lectures obligatòries de l’etapa, les instruccions donades són continuar com sempre i així es farà. “Estem a l’espera de la reunió a la universitat, que s’espera “forteta”, prossegueix el cap d’estudis.

Passem a les novetats de l’ESO. El cap d’estudis de l’ESO, Tomeu Orfila, ens explica que els canvis de currículum afecten als cursos imparells, 1r i 3r. 2n i 4t incorporaran els canvis el curs vinent. Ara, ja estan començant a afegir les noves matèries curriculars, a poc a poc, i també estan aconseguint nous llibres i materials necessaris i modificant els horaris.

En un altre context, no pròpiament de reforma, les novetats passen per la prohibició de dur mòbils des de casa, a primer i segon curs, tal i com marca la normativa del Departament. A més, ja se sap que, en teoria, les xarxes socials no estan permeses als joves de menys de 13 anys.

Finalment, les novetats de primària, des de la publicació del nou currículum han plantejat una situació que fa temps que porten treballant, que són avaluar per competències i no per continguts i matèries. Això fa que se centrin més en el procés i no tant en el resultat.

Des del seu punt de vista, la cap d’estudis, Esther Salas, creu que mai sabran sobre un tema si primer no el coneixen i, partir d’aquí, incorporen la seva manera d’actuar. L’equip acadèmic de Primària del Col·legi considera important que els alumnes coneguin bé les matèries per tal de poder-les aplicar. La seva proposta és incrementar les hores de projecte amb la col·laboració d’alumnes de Cicles Formatius. S’han creat vuit tallers i els alumnes del cicle en triaran 3 en els dos anys, per tal de relacionar als més grans amb els més petits.

També es treballa molt el tema d’educació mediambiental: està clar que els més joves necessiten saber com tenir cura del seu planeta. I és que els projectes que s’han incrementat van molt relacionats amb aquest tema. Una altra qüestió que preocupa molt és l’expressió oral. Una part significativa dels objectius persegueix que els alumnes es preparin i sàpiguen formular i respondre unes preguntes sobre un tema d’una manera correcta, en un breu temps.

En un altre ordre de coses, també hi ha hagut canvis en el calendari escolar, com ara l’avançament una setmana de l’inici de les classes. Per tal de no excedir-se en els dies lectius que dicta la norma, s’ampliaran un les vacances de Nadal i s’afegeix un dia de lliure disposició.

Pel que fa a les vacances de Setmana Santa responen a unes convencions que ja venen de fa temps. És per això que mai cauen en les mateixes dates, ja que responen a un criteri cultural: la Setmana Santa se celebra el primer diumenge després de la primera lluna, un cop transcorregut l’equinocci de la primavera. Per tant, en funció de la data d’aquesta lluna plena, s’estableixen els dies de la setmana santa de 2023.

En el centre hi haurà un total de set dies festius durant tot el curs, que estan repartits per tot el calendari, quartre dels quals es corresponen amb els de lliure elecció de centre: el 31 de novembre, el 9 de desembre, el 20 de febrer i el 12 de maig.

Finalment, i pel que fa al personal, aquest curs dos professors de Batxillerat, el Josep Ametlla i el Xavier Morro han pogut acollir-se a la jubilació parcial; això és, veuen reduïda la seva jornada en un cinquanta per cent.