Experiments científics al Col·legi Episcopal de Lleida (Pròpia)
Experiments científics al Col·legi Episcopal de Lleida (Pròpia)

Els experiments científics a les aules

Una manera més dinàmica d’aprendre 

Els experiments científics són una eina didàctica eficaç i motivadora per alumnes de totes les edats. Per aquest motiu, el Col·legi Episcopal de Lleida, aposta per maneres més dinàmiques d’ensenyar la física i la química. 

“Memoritzar les fórmules químiques elementals o repetir reiteradament exercicis de física i química fins que et surtin no et garanteix l’enteniment dels conceptes científics fonamentals, sinó que pot arribar a crear desinterès en les matèries. Tot i això, si s’adapta el temari a una forma més didàctica, es pot aconseguir una major comprensió dels continguts ensenyats”, relata la Julia Vallebrebra, alumna que està cursant actualment 1r de Batxillerat al Col·legi Episcopal.  

La Julia ens ha ofert l’oportunitat de seguir un dels experiments que s’han dut a terme en una classe de biologia d’aquest any per a poder observar les característiques de les cèl·lules vegetals mitjançant un microscopi.  

Per poder realitzar aquest procediment es necessita un microscopi, un portaobjectes i un cobreobjectes, un colorant blau de metil, un agulla emmanegada i una ceba.  

Per a poder observar les cèl·lules vegetals, cal tallar, en primer lloc, en seccions el bulb d’una ceba i de la part còncava interna de les escates arrancar el tel que la cobreix. Tot seguit, agafar un portaobjectes net amb la mà esquerra i de manera inclinada introduint-lo una mica en l’aigua, aleshores amb l’ajuda d’una agulla emmanegada per pujar un dels trossos de tel pel portaobjectes de forma que quedi perfectament estès en el centre del portaobjectes. Si es formen doblecs en la membrana, cal repetir l’operació. Després, s’han d’afegir unes gotes de blau de metil i deixar actuar el colorant durant dos minuts i rentar amb aigua, amb molta cura, ja que no em fixat la preparació. Finalment, s’ha de posar al cobreobjectes i observar amb el microscopi.    

L’alumna de 1r explica que al finalitzar aquest procediment només ha pogut observar la membrana amb una estructura on es formen rectangles poligonals, i que la paret de cèl·lules fa que augmenti aquesta forma, de manera que els nuclis es troben desplaçats.  

El fet de que els alumnes treballin en el laboratori de manera més dinàmica, aconsegueix que estiguin més motivats i els ajuda a entendre els conceptes i saber posar-los en pràctica. Encara que és cert que això implica més esforç, dedicació i un cert interès per part de l’alumne en la matèria. 

Jasmeen Jassi i Alba Nuño

Redactors Juniors

,
close