/

El treball infantil

Encara que el treball infantil estigui prohibit en la majoria dels països, milions d’infants pateixen d’unes condicions pèssimes de vida per culpa d’aquest fenomen

Sandra Salmeron i Mariona Alcubierre

Els infants podrien ser considerats el sector més feble de la societat, el qual hauria de ser protegit pels més grans. Tanmateix, en alguns països del món, els adults s’aprofiten d’aquesta vulnerabilitat per treure’n profit. 

Tot i que el treball infantil sempre ha estat present en la nostra societat, hi ha unes causes que el promouen. Per començar, cal destacar que la pobresa és el factor determinant de l’explotació infantil. El desenvolupament de la indústria a Anglaterra en segle XVII també va influir, produint que es convertís en la pionera d’aquest fenomen. I en aquest cas, la dita de que la pobresa genera més pobresa, no podria ser més certa. Els pares decidien no invertir en l’educació dels seus fills, ja que no comptaven amb els suficients recursos i els infants havien d’anar a treballar. D’aquesta manera, entraven dins d’un cercle generació rere generació molt difícil de trencar.

Totes aquestes situacions comporten que els nens explotats tinguin unes condicions de vida crítiques, les quals perjudiquen el seu creixement psicològic i els obliguen a madurar de forma prematura. A més, la pobresa no és únicament una causa de l’explotació infantil, sinó que també és una conseqüència d’ella. Això es deu al fet que els infants han de treballar i es veuen obligats a abandonar els estudis i l’escola, fent així que no puguin accedir a millors treballs. Aquest fet propaga l’analfabetisme en les societats del tercer món. També cal tenir en compte que l’explotació infantil pot arribar a limitar les possibilitats de feina per als adults en algunes parts del món. Ja que, la mà d’obra dels infants és molt més barata i afavoreix més als alts directius de les empreses per les quals treballen. D’aquesta manera, competeixen en el mercat laboral dels adults incrementant les seves taxes d’atur.

En conclusió, l’explotació infantil és una part negativa del món de la qual els mitjans no hi solen aprofundir el que deurien. Ja que, haurien d’aprofitar la seva influència per visibilitzar la terrible realitat a la qual s’enfronten aquests infants en el seu dia a dia.