(Pixabay)
(Pixabay)
/

Arribar a temps

José Maria Cano i Marc Martin

Durant els darrers vint-i-cinc anys, la quantitat de treballadors que viuen en
condicions de pobresa extrema ha disminuït dràsticament, tot i l’impacte de la crisi
econòmica del 2008 i les recessions globals. Als països en desenvolupament, la
classe mitjana representa avui més del 34% de l’ocupació total, una xifra que
gairebé és va triplicar entre el 1991 i el 2015, el que suposa una gran notícia, ja que
tot i la gran quantitat de gent desocupada, podem seguir veient un petit augment en
aquest sector. Des de la nostra visió com a joves, a portes del mercat laboral, no
acabem de veure del tot clara aquesta millora, ja que l’ocupació juvenil es
preocupadament baixa i desmotiva les noves generacions.

Tot i això, mentre l’economia mundial continua recuperant-se, presenciem un
creixement més lent, un augment de les desigualtats i un dèficit de llocs de treball
per absorbir la força laboral creixent. Segons l’Organització Internacional del Treball
(OIT), el 2015 hi havia més de 204 milions de persones aturades, i els objectius de
desenvolupament sostenible apunten a estimular el creixement econòmic sostenible
mitjançant l’augment dels nivells de productivitat i la innovació tecnològica. Tot i així,
els diners no surten d’impressores del Banc Central Europeu i seria un gran error
pensar-ho; per això cal fomentar polítiques que estimulin l’esperit empresarial, i la
creació d’ocupació és crucial amb aquesta finalitat, així com també les mesures
eficaces per erradicar el treball forçós, l’esclavitud i el tràfic humà essent
extremadament trist que en ple segle XXI encara estem parlant d’aquest temes.
Amb aquestes metes en consideració, l’objectiu és aconseguir ocupació plena i
productiva i una feina decent per a tots els homes i dones per al 2030.