Redactors juniors

Alba Nuño Borràs
Descripció
Hola en dic Alba Nuño, tinc 17 anys i sóc de Lleida. Estic estudiant 2n de batxillerat social. M'agrada la música i ballar.

Hola me llamo Alba Nuño, tengo 17 años y soy de Lleida. Estoy estudiando segundo de bachillerato social. Me gusta la música y bailar.

Hello my name is Alba Nuño, I have 17 years old and I'm from Lleida. I'm studying 2nd of batx social. I like listening to music and dancing.
Experiments científics al Col·legi Episcopal de Lleida (Pròpia)
1 setmana ago

Una manera més dinàmica d’aprendre  Els experiments científics són una eina didàctica eficaç i motivadora per alumnes de totes les edats. Per aquest motiu, el Col·legi Episcopal de Lleida, aposta per maneres més dinàmiques d’ensenyar la física i la química.  “Memoritzar les fórmules químiques elementals o repetir reiteradament exercicis de física i química fins que et surtin no et garanteix l’enteniment dels conceptes científics fonamentals, sinó que pot arribar a crear desinterès en les matèries. Tot i això, si s’adapta el temari a una forma més didàctica, es pot aconseguir una major comprensió dels continguts ensenyats”, relata la Julia Vallebrebra, alumna que està cursant

close