Redactors juniors

Ariadna Blanch
Descripció
Hola em dic Ariadna Blanch, tinc 16 anys i sóc de Lleida. Estudio 1r de Batxillerat Social al Col·legi Episcopal. M’agrada la música, l’esport i estar amb els meus amics. Faig patinatge artístic a un club de Lleida. Actualment, encara no tinc clar el que m’agradaria estudiar en un futur.

Hola me llamo Ariadna Blanch, tengo 16 años y soy de Lleida. Estudio 1ro de Bachillerato Social en el Colegio Episcopal. Me gusta la música, el deporte y estar con mis amigos. Hago patinaje artístico a un club de Lleida. Actualmente, aún no tengo claro lo que me gustaría estudiar en un futuro.

Hello, my name is Ariadna Blanch, I am 16 years old and I am from Lleida. I'm studying 1st year of Social Baccalaureate at the Episcopal College. I like music, sports and being with my friends. I do figure skating at a club in Lleida. I'm still not sure what I'd like to study in the future.
Sorry, Ariadna Blanch has not made any blog posts yet.
close