Redactors juniors

Marc Camps
Descripció
Hola bones soc el Marc Camps sóc de Lleida. Soc molt amic dels meus amics, m'agrada molt la musica, el futbol i quedar amb els meus amics per anar de farra. Jugo de defensa a l'episcopal soc l'anima de l'equip i soc capita també aquesta any es el primer any de federats i ens ho passarem molt bé. M'agradaria ser periodista esportiu o bomber ja tocara elegir i crec que aquest any ho passarem molt bé.
Hi, I'm Marc Camps from Lleida. I am very friendly with my friends, I really like music, football and hanging out with my friends to party. I play the episcopal defense game, I am the soul of the team and I understand that this year is also the first year of the federation and we will have a great time. I'd like to be a sports journalist or a firefighter, and I think we'll have a great time this year.
Hola, soy Marc Camps de Lleida. Soy muy amigable con mis amigos, me gusta mucho la música, el fútbol y salir con mis amigos a la fiesta. Yo juego el juego de la defensa episcopal, soy el alma del equipo y entiendo que este año también es el primer año de la federación y lo pasaremos genial. Me gustaría ser periodista deportivo o bombero, y creo que lo pasaremos muy bien este año.
Prensa escrita (Pexels)
3 setmanes ago

Lleida, una ciutat on els mitjans de comunicació s’han fet imprescindibles Àlex Cartanyà, Marc Camps, Hector Herrero i Alejandro Arjona A Lleida, hi ha diferents tipus de mitjans de comunicació. Els més habituals són la premsa escrita, les xarxes socials, la televisió i la radiodifusió. La premsa escrita a la nostra ciutat té molta importància, ja que té una forta influència en els habitants de Lleida. Com a exemples de la premsa escrita són els diaris el Segre, La Manyana i el diari SE7 ACCENTS. Aquests diaris mostren diferents seccions on es poden trobar algunes de les notícies del dia

close