Redactors juniors

Alicia Galvez
Descripció
Me llamo Alicia, tengo 15 años y vivo en Lleida. My name is Alicia, I am 15 years old and I live in Lleida. El meu nom és Alícia, tinc 15 anys i visc a Lleida.
Sorry, Alicia Galvez has not made any blog posts yet.
close