Redactors juniors

Jasmeen Jassi
Descripció
Alumna de 2n de Batxillerat Social, del Col·legi Episcopal de Lleida.
Alumna de 2º de Bachillerato Social, del Colegio Episcopal de Lleida.
2nd year high school student at the Episcopal College of Lleida.
Sorry, Jasmeen Jassi has not made any blog posts yet.
close