Els ventres de lloguer: un negoci a l’alça

Aquesta pràctica, cada vegada més habitual, genera un debat ètic i obre un conjunt d’interrogants legals Els ventres de lloguer o la maternitat subrogada són el mètode mitjançant el qual una  persona lloga