El treball infantil

Encara que el treball infantil estigui prohibit en la majoria dels països, milions d’infants pateixen d’unes condicions pèssimes de vida per culpa d’aquest fenomen Sandra Salmeron i Mariona Alcubierre Els infants podrien

Arribar a temps

José Maria Cano i Marc Martin Durant els darrers vint-i-cinc anys, la quantitat de treballadors que viuen encondicions de pobresa extrema ha disminuït dràsticament, tot i l’impacte de la crisieconòmica del 2008

Com aconseguir una ciutat sostenible?

Izan Asensio i Carlota Hueso Aquest objectiu es tracta d’una iniciativa enfocada a incrementar la urbanització a un ritme sostenible, de manera inclusiva e integrada.  Aquest, pretén dur a terme una planificació dels

/

The double side of being an angel

The brand’s scandals that lead it to social ruin Mariona Alcubierre Caselles The famous American brand Victoria’s Secret has been forced to suspend its show and renew itself due to the controversies