És èticament correcte experimentar amb animals?

/
46 views

L’experimentació animal és un mètode que té com objectiu l’ús d’animals per experiments científics. No és un mètode recomanat sempre i quan existeixin alternatives amb el mateix nivell d’evidència científica. Però en determinats casos el seu ús és necessari ja que no es poden realitzar els experiments amb humans. La majoria dels animals utilitzats per la investigació són criats amb el propòsit específic d’experimentar amb ells i pocs són criats en el medi salvatge. Però, s’hauria de continuar utilitzant animals pel benefici de la societat? És èticament correcte?

La investigació amb animals ha contribuït a entendre l’origen i les característiques de molts mals, a prevenir-los i a desenvolupar tractaments o cures. De fet, pràcticament tots els protocols actuals pel control de malalties (antibiòtics, transfusions de sang, diàlisi, transplantament d’òrgans, vacunes, quimioteràpies, etc.) es basen en investigacions realitzades en éssers vius.

Actualment, al món s’utilitzen animals per milions d’investigacions en malalties com el càncer, la epilèpsia o l’Alzheimer. La finalitat de realitzar aquests assaigs no és demostrar si un medicament és segur i efectiu en humans, ja que no poden fer això, sinó ajudar a decidir si aquest es pot posar a prova en humans i comprovar si ofereixen una idea bastant ajustada sobre la dosis que cal administrar. Per exemple, si un medicament passa la  prova, llavors pot ser testat en un petit grup de persones abans dels assaigs clínics a gran escala. En canvi, si aquest medicament genera efectes adversos en els animals o en el petit grup de gent directament es descarta.

Al mateix temps, en les últimes dècades ha crescut molt la consciència sobre els drets dels animals, per la qual cosa la seva utilització com a models d’experimentació ha començat a ser cada vegada més discutit. Els detractors sostenen que els animals són diferents al éssers humans i que no pateixen les mateixes malalties, per tant, experimentar amb ells és inútil. També afirmen que actualment existeixen mètodes alternatius com models computacionals o cultius cel·lulars per realitzar proves. Però sobre tot, consideren que és un acte d’extrema crueltat i moralment inacceptable mantenir en captiveri i fer patir un altre ésser viu.

També afirmen que resulta ineficaç. L’experimentació amb animals allarga el patiment de persones en espera de cures eficaces per falsos científics i el malbaratament de diners, temps i recursos valuosos que podrien utilitzar-se en investigacions humanes rellevants. A més a més, científics amb un pensament innovador han desenvolupat mètodes d’investigació moderns sense animals, humans i eficaços, incloent-hi la microdosificació en humans, la tecnologia in vitro, simuladors de pacients humans i sofisticats models en informàtica, que són més barats, més ràpids i més exactes que les proves amb animals.

John O’Keefe, –premi Nobel de Medicina, el 2014, per les seves investigacions sobre la manera en què ens orientem, bassades en nombrosos experiments amb rates­–, va dir que: “és un fet indiscutible que si volem progressar en àrees centrals de la medicina o de la biologia necessitem usar models animals”.

Els científics han afirmat diversos cops que, sí és cert que els animals es diferencien de les persones en molts aspectes, també són molt similars en altres. Per exemple: poden desenvolupar moltes malalties que afecten las humans, com la diabetis o la epilèpsia. A més a més, són susceptibles, com nosaltres, a altres bactèries i virus. Els animals poden entregar pistes rellevants en una investigació: si una malaltia no es desenvolupa en un animal o no li afecta de la mateixa manera, es pot estudiar la base biològica d’aquesta resistència i contribuir a donar una cura o teràpia.

També afegeixen que, encara que existeixin mètodes alternatius que han de ser emprats cada vegada que sigui possible, hi ha interaccions entre molècules, cèl·lules, teixits, òrgans, organismes i el medi que són massa complexos per a que les modelin inclús amb els ordinadors més sofisticats. Els cos humà és molt més que una simple col·lecció d’òrgans, raó per la qual algunes preguntes simplement no poden ser respostes usant cultius cel·lulars o teixits.

Alguns investigadors han assenyalat que el número d’animals utilitzats en l’experimentació és “relativament petit” en comparació a la quantitat d’animals sacrificats anualment. Per exemple, als Estats Units, el número d’animals usats per estudis científics és d’uns 26 milions al any, mentre que en el mateix país la gent consumeix més de nou milions de pollastres i 150 milions de vaques, porcs i ovelles.

Altres investigadors apel·len precisament a la ètica que defensen els activistes: “seria ètic permetre que humans i animals segueixin patint malalties que podrien ser alleujades o curades a través de la experimentació animal?”. En aquest cas, aquests científics argumenten que la inacció seria moralment injustificada. Fa menys d’un segle, els pares de nens diabètics o que necessitaven el transplantament d’un òrgan havien de resignar-se a veure’l morir, però avui en dia existeixen solucions. Estaríem disposats a renunciar a aquests avanços en el futur?

Al mateix temps, cada vegada són més els científics que reconeixen que la falta d’informació en aquest tema tan polèmic pot provocar intranquil·litat en la població i facilitar l’aparició de postures equivocades, i per això, és important augmentar la participació i la visibilitat que té en la societat.

El nostre equip està d’acord amb l’experimentació animal ja que considerem que per progressar en l’àmbit científic es necessiten els animals. A més a més, creiem que seria èticament incorrecte veure animals i humans patir quan podríem ajudar-los a disminuir aquest patiment o fins i tot eliminar-lo, utilitzant els animals. Tot i això, considerem que els animals també senten com nosaltres, per tant, sempre i quan es puguin utilitzar altres mètodes que evitin el seu patiment, caldria emprar-los.  

I vosaltres estimats lectors, què en penseu?

Carlota Biendicho Ros

close

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

El més recent