Es creen persones o robots?

/
65 views

Avui en dia el sector de l’educació a Espanya, amb els seus mètodes d’aprenentatge, és un tema molt important degut a què l’educació dels ciutadans i ciutadanes és la base per a una bona societat. Això implica que sovint aquests métodes siguin qüestionats

En l’educació espanyola es dona massa importància a les proves escrites, i massa poca a la constància i esforç de l’alumne. Això ha comportat que la majoria d’aquests senzillament es limitin a memoritzar conceptes per escriure’ls calcats al foli, sense importar si el que s’han memoritzat ho hagin entès. És a dir, que es considera que és millor alumne el que té una millor capacitat per memoritzar que el que s’esforça a entendre el temari i en allò que el pot ajudar en la seva vida.

Això comporta que els alumnes amb menys capacitat de memoritzar es sentin inferiors i que creguin que estudiar no és per a ells. Per aquest motiu Espanya encapçala la llista d’abandonament escolar als països europeus, cosa que fa plantejar-se quina carència te Espanya respecte altres països com Finlàndia.

En l’educació finlandesa, per exemple, no és obligatori l’escolarització fins als 7 anys i les jornades diàries són més curtes. Les despeses en educació són les següents: Espanya: 844 milions d’euros(9.97%)  i Finlàndia 16 milions(12,34%). Si  educativament sembla que a Espanya l’educació hauria de ser millor ja que li dediquem més hores, i el percentatge per persona és major al nostre país, llavors l’única conclusió sensata és que a l’estat espanyol els qui dirigeixen aquest tema no són suficientment competents.

Potser algunes de les reformes que s’haurien d’efectuar podrien ser revisar les matèries en les que s’educa i adaptar-les als nous temps; es podria plantejar la incorporació de noves matèries com l’educació sexual i que de manera indirecta ajudaria a la situació de la dona. I incorporar assignatures que ajudin a la vida adulta a crear ciutadans crítics que millorin la societat.

close

El més recent