(Ashkan Forouzani / Unsplash)

Mossèn Manel: “Les xarxes formen part de la nostra realitat i la religió ha de saber utilitzar-les”

47 views

El Mossèn Manel, té 46 anys i en fa 20 que és membre de l’equip pastoral del COl·legi Episcopal de Lleida. Amb ell parlem sobre religió i xarxes socials i com les diferents creències han anat entrant a aquestes eines comunicatives.

Quina relació té amb el Col·legi Episcopal de Lleida?

De molta cordialitat perquè és com una segona casa.

També té algun altre càrrec en alguna altra parròquia?

Sí. En concret, en la parròquia Mare de Déu de Montserrat

Segueix alguna religió en concret? Quina? I per què?

Sóc cristià catòlic. El motiu de ser seguidor d’aquesta és la meva pertinença familiar a aquest credo. Després he buscat i m’he confirmat en aquesta fe perquè m’ajuda a viure plenament i dóna sentit a la meva existència.

Per quin motiu va decidir dedicar exclusivament la seva vida en aquesta religió?

Tots busquem realitzar-nos en aquesta vida. I en el meu cas, la cerca de la meva vocació m’ha dut a dedicar-me exclusivament perquè val la pena, m’omple totalment i m’obre a un món ple de reptes.

OPINIÓ: La religió a les xarxes socials

Ha canviat la religió al llarg del temps o segueix igual? Per què?

Valoro moltíssim la riquesa de les altres religions, però en la búsqueda de la plenitud, he trobat que la religió catòlica és fantàstica, meravellosa perquè t’obre als altres, com a conseqüència de l’amor a Déu, de manera total. Sí, totalment receptiu als altres, en especials els més desfavorits i oprimits per un món d’exclusió i no inclusió.

Com creu que han afectat les xarxes socials en la religió?

Les xarxes formen part de la nostra realitat, no es pot negar. La religió ha de saber utilitzar-les, no obstant no sempre ho fa perquè demana un personal qualificat i preparat. Esclar, alguns mossens són grans i no estan per la labor.

Donen una imatge errònia?

Les xarxes moltes vegades estan controlades pels lobbies de poder econòmic. Moltes vegades son emprades per desprestigiar aquelles institucions (com la catòlica) perquè va a favor de la dignitat de tots els homes i dones, sense exclusió. Esclar, això xoca contra els poderosos de la terra que miren més els interessos econòmics que els referents a la persona humana.

Troba correcte que s’utilitzin les xarxes socials com a mitjà per difondre el missatge de Déu? Per què?

Les xarxes han d’ajudar a que la persona pugui arribar a la plenitud, que els cristians diem que és una vida amb Déu. No obstant, de vegades s’allunyen de la realitat de fer-ho possible i els interessar allunyar-se d’aquest missatge de plenitud i de vida.

Malgrat el que he dit, la influència és molt constructiva dins els Mass Media perquè tothom té ganes de compartir el missatge de Déu.

Creu que els condicionen o simplement informen?

Al llarg dels temps recents, ha hagut missatges de molt tipus. L’únic que demano és que s’ajustin a la veritat de Déu (com a creient cristià). No es pot dir que el Déu de Jesucrist ens encamini a la guerra contra persones d’altres religions. No es pot dir que en nom de Déu es consenteixin barbàries o altres atrocitats.

Les xarxes ens han de dur a descobrir la riquesa del missatge de Déu.

Coneix l’aplicació viral entre els joves anomenada TikTok?

Si, tinc nebots i n’estic al corrent.

Estaria vostè disposat a fer videos com els que es fan al Tik Tok per informar als joves de que tracta el cristianisme? Per què?

S’ha de ser honest amb un mateix i empraria altres recursos. Crec que el TikTok ja no és per a mi. Com se sol dir, se m’ha passat l’arròs. Ara podria fer altres propostes com vídeos explicatius, possibilitat de caminar amb aquells que realment volguessin conèixer el missatge de Déu.

Per: Ariadna Garreta, Violeta Teixidó, Dina Sorouri, Helena Santos i Ikram Bouali

close

El més recent