La religió a les xarxes socials

/
61 views

Les xarxes socials han estat producte de la tercera revolució tecnològica, és a dir, la digitalització, i és definida com la relació entre un conjunt de persones que comparteixen alguna característica com aficions, amistats, treball, etc. 

Des de la seva aparició, s’han anat utilitzant en diferents àmbits, com per exemple en l’educatiu o en l’àmbit laboral. Ha arribat fins al punt en que les xarxes socials també s’utilitzen en les religions d’arreu del món, i en diverses plataformes s’han creat perfils de caire religiós. La xarxa social més destacada és, segons kepios analysis, l’aplicació Facebook, seguida de Youtube, WhatsApp, Instagram i Tik Tok, les quals compten amb més de 800 milions d’usuaris.

En totes aquestes aplicacions mencionades, s’han creat perfils religiosos, tant de la religió cristiana com d’ islàmica o budista, entre altres. Destacar que una de les que ha tingut més incidència recentment ha estat TikTok on ja hi trobem diversos comptes gestionats per cures i religiosos catòlics. 

En aquests comptes s’adapten diferents videos o cançons virals a l’àmbit religiós, cançons personalitzades per aprendre més informació sobre Déu i la religió o responent a dubtes dels seus seguidors i seguidores. La majoria dels perfils compten amb un alt nombre de seguidors i seguidores, entre 20.000 i 40.000 i, fins i tot alguns superen els dos-cents mil seguidors/es.

ENTREVISTA: Mossèn Manel: “Les xarxes formen part de la nostra realitat, no es pot negar. La religió ha de saber utilitzar-les”

Apart dels perfils exclusivament religiosos, també n’hi han que es dediquen a fer contingut variat i resoldre algunes preguntes dels seguidors/res relacionades amb la religió.

En conclusió, la religió ha hagut d’evolucionar i adaptar-se als avenços i canvis de la societat, com la digitalització. Per tal motiu, a moltes de les xarxes socials més populars s’han creat perfils per a poder difondre la religió i que tothom pugui saber en què es basen o quin missatge volen donar.

ADOCTRINAMENT O PEDAGOCIA?

Les xarxes socials han trobat múltiples utilitats, i ja no és simplement per oci o entreteniment, sinó que ha traspassat les barreres fins a ser una eina emprada en l’educació. Tot i això, no totes les personesestan d’acord amb la seva modernització ja que hi ha una gran varietat d’opinions de tot tipus.

Inicialment van ser creades només per connectar a les persones i que es puguin comunicar, un fet beneficiós a l’hora de mantenir amistats o contacte amb els familiars que viuen lluny. A més, són una eina que aporta major visibilitat professional i, també n’hi han que són exclusives per trobar feina. 

Moltes marques i empreses les han utilitzat per a potenciar els seus negocis afegint perfils a les xarxes i creant pàgines web, és a dir, han contribuït al màrqueting i la publicitat dels comerços.

Crear perfils religiosos a les xarxes socials ha aportat una visió que, fins al moment, no existia. A més, ha ajudat a aconseguir la diversitat religiosa dins les xarxes socials, ja que han aparegut comptes de diferents ideologies. També ha contribuït a que les persones aprenguin fets o curiositats sobre les cultures i religions que desconeixien per falta d’informació o pel simple fet de que no ho trobaven rellevant per les seves vides.

Tot i això, introduir la religió i la diversitat de pensaments i ideologies a les xarxes socials pot resultar perjudicial per a algunes persones. Es pot produir ciberbullying a causa d’una discrepància en relació a les visions dels diferents éssers humans. Es pot arribar a pensar que incloure la religió en les xarxes pot ser adoctrinament.

Com diu el mossèn Manel en una entrevista a Epis Report: “L’únic que demano és que s’ajustin a la veritat de Déu (com a creient cristià)”. Les xarxes haurien de difondre únicament el verdader missatge per evitar equivocacions.

En conclusió, les xarxes socials poden tenir molts beneficis, però també hi ha algun que altre inconvenient. A més, la varietat de contingut ha contribuït a l’aparició de la religió en aquests cercles. Aquest fet és profitós, ja que és una nova i adaptada forma d’aprendre i conèixer realitats llunyanes a la nostra. Gràcies a les xarxes socials, es pot aprendre sobre cultures i religions de les quals sovint es desconeixen les tradicions, els pensaments o les festivitats, entre altres.

Per: Ariadna Garreta, Violeta Teixidó, Dina Sorouri, Helena Santos i Ikram Bouali

close

El més recent