La nova realitat online

249 views

La Covid-19 ha canviat molts aspectes del nostre dia a dia, des de les formes de comunicar-nos entre les persones fins a la manera de fer les classes. Malgrat l’esforç dels professors i la rapidesa en la que el centres d’educació s’han adaptat a la situació, en realitat no tots els alumnes estan d’acord amb el nou funcionament de les escoles.

Des de l’aparició de la pandèmia, les escoles han estat un dels principals sectors més afectats, ja que l’educació és fonamental i necessària. Per aquest motiu, han sorgit noves maneres d’ensenyament com les classes virtuals. El curs passat en menys d’una setmana ens vam haver d’adaptar a l’ús de plataformes virtuals, com per exemple el Zoom o Teams, per a realitzar les classes. A més a més, vam haver d’aprendre a fer exàmens en linea utilitzant el ClickEdu i ajustar-nos als nous criteris d’avaluació, ja que no estàvem en la mateixa situació.

Les classes on-line han contribuït a la comoditat dels alumnes, ja que al estar en la nostra zona d’estudi ens sentiem més a gust. El fet de no tenir un docent molt pendent del nostre treball, ens ha ajudat a tenir més autonomia i entendre que som els estudiants qui ens hem d’organitzar la feina i dur-la a terme quan toca ja que en un futur haurem de ser totalment autònoms. Cal remarcar, que les persones que tenien més dificultats a l’hora de seguir el ritme de treball de l’escola, ara poden seguir el seu propi.

També, el fet de donar el temari de forma telemàtica ha fomentat l’ús de treballs avaluatius per tal de que la mitjana del curs augmentés però sense renunciar a l’aprenentatge tradicional.

Però també ha tingut conseqüències negatives en els alumnes. La més rellevant seria la ràpida distracció per part de l’alumnat a causa de la no-interacció entre alumnes i professors. Una altra seria l’acumulació de tasques i la mala organització que pot causar l’estrès i en les èpoques d’exàmens pot provocar un aturament. I per últim comentar que no tothom sap fer ús de les noves tecnologies per falta de recursos o, simplement, per la desinformació.

A l’altra banda, trobem les classes tradicionals, les presencials. Aquestes han tingut alguns canvis per tal d’adaptar-se a les mesures del Covid i poder seguir amb el funcionament clàssic. En les aules s’ha inclòs l’ús obligatori de mascaretes i la distància de 2 metres entre taules. S’ha tornat a una nova manera d’ensenyar i aprendre.

Les classes presencials permeten la interacció entre l’alumne, el professor i la resta de companys, per tant no es perd el contacte, fet que sí que passa amb les classes online. A més, la concentració és més gran i si es té algun dubte és més fàcil transmetre’l al mestre. Tot i les restriccions, segueix havent-hi l’essència de les classes tradicionals.

La Covid-19 ha fet que s’hagi de buscar alternatives per a la nova realitat i, tot i que les classes online han suposat una gran ajuda en el confinament per tal de seguir adquirint coneixements, no es poden comparar amb l’eficiència de les classes presencials, ja que contribueixen a la interacció i socialització de les persones.

Per: Ariadna Garreta, Ikram Bouali, Dina Sorouri, Helena Santos i Violeta Teixidó

close

El més recent