Els adolescents demanem canvis a l’escola

/
55 views

El sistema educatiu, tema polèmic entre els estudiants del país

Des de fa unes setmanes, s’ha començat a parlar sobre el sistema educatiu espanyol. És un tema d’actualitat que afecta molt els joves  i en què, en conseqüència, estan disposats a proposar idees per a millorar-lo. Per això, ens preguntem si el sistema educatiu d’avui en dia és útil per formar una població amb capacitats i habilitats per a fer front tant a la vida laboral com personal. Per un costat, parlarem de la visió dels joves sobre el sistema, posarem en comú les diferents solucions que aporten i, per acabar, donarem el nostre punt de vista com a alumnes de batxillerat.

La població jove hem alçat la veu. Fa dies que corren nous moviments per les xarxes socials i campanyes que han estat creades per tots els joves. La denúncia és en contra de les tècniques d’estudi actuals, és a dir, d’ estudiar certs continguts per realitzar una prova a la qual es dona molta importància, per després oblidar-los. Defensem la idea d’un nou pla d’estudi basat en l’aprenentatge diari. D’aquesta manera, creiem que serà més fàcil, tant pels alumnes com pels professors, de veure la capacitat d’aprenentatge de cada estudiant. A més, desenvoluparan més coneixements, ja que aquesta tècnica d’estudi permetrà la llibertat d’imaginació i creació d’objectius de cara al futur.

Les solucions que proposem davant aquesta situació i que creiem que ens seran pràctiques són les següents: afegir matèries que ensenyin a com controlar les emocions i  els estats d’ànim. Una altra que ens seria útil per la nostra vida adulta seria aprendre a fer la declaració de la Renta, el perquè i el com pagar impostos. No es demana tampoc que totes les assignatures siguin així, sinó que  es comencin a desenvolupar altres tècniques d’ensenyament per tal que el nostre aprenentatge vagi variant o millorant al llarg del temps.

Està clar que se’ns demana un nivell d’assoliment i estem disposats a estudiar perquè sabem que les coses sense esforç no surten, però estem segures que únicament canviant les tècniques de l’ensenyança, podria canviar la motivació en molts de nosaltres.

Per tant, el que volem aconseguir és trobar un altre tipus de base per al sistema educatiu, en el que les matèries es desenvolupin d’una altra  manera amb el mateixos continguts però aplicats de maneres diverses. Com ja hem dit anteriorment creiem que en l’etapa de batxillerat, la qual no és gaire fàcil per a cap adolescent, hauria d’haver unes assignatures que ens ajudessin a formar-nos a nivell personal. No és necessari abusar de les nostres capacitats i estaria bé disposar d’ un mínim de temps lliure per desconnectar i socialitzar amb el mon exterior.

Foto de Pixabay

Mariona Besora, Jana Torres, Elena Aventín, Carla Labella, Júlia Almenara

close

El més recent