La Covid-19, a les aules

51 views

Lleida – 22/10/2020 

Com bé ja sabem, Lleida ha estat en algun moment d’aquest estiu una de les ciutats més afectades a Catalunya per la Covid-19. En aquests moments, les comarques segueixen un ritme d’infectats una mica per sota de la mitjana.  

Per tot plegat, als col·legis els ha correspost de dissenyar un pla de reobertura dels centres que incorpora les mesures de prevenció conseqüents.  

Com ho estem vivint en la nostra escola? 

En primer lloc, hem de dir que alumnes i professors es veuen afectats per un igual pel que fa a les mesures preses. Així, en el moment d’entrar al col·legi, tant a alumnes com a treballadors se’ls hi pren la temperatura i es netegen les mans amb el gel hidroalcohòlic: n’hi ha a tots els espais comuns del centre, a les aules, al vestíbul, als lavabos, etcètera. 

D’altra banda, abans que els alumnes entrin a la classe, els professor han arribat quinze minuts abans per poder ventilar els espais. El procés de ventilació es repeteix cinc o sis vegades al dia. A més, per poc que la climatologia ho permeti, les finestres de l’aula romanen obertes.  

A més, quan els alumnes deixen les classes al migdia i a la tarda, els diferents equips de desinfecció constituïts per grups d’alumnes, desinfecten els pupitres i les cadires.  

Altres mesures que s’han adoptat a l’escola han estat la prohibició de beure directament de les aixetes – els alumnes porten la seva pròpia botella – , l’obligació de dur la mascareta i el respecte de la distància de seguretat entre les persones. Igualment, es recomana a l’alumnat no compartir el material escolar.  

Quan a la mobilitat pel centre, l’entrada i sortida són esglaonades, hi ha fletxes al terra que assenyalen l’espai corresponen per moure’s en funció de la direcció;  i, atès que hi ha dos escales, la pujada es fa en un sentit i la baixada en un altre. A més, s’han oxigenat molt més els patis i les diferents etapes disposen d’espais molt més acotats i els alumnes de les etapes de postobligatòria surten al carrer. En aquest sentit, l’ajuntament tanca el carrer al trànsit en el temps d’esbarjo.  

I davant d’un hipotètic confinament? 

En el moment de redactar aquesta informació, algunes classes de Baxillerat i Cicles Formatius ja han viscut el confinament preventiu, atès que algun alumne o professor ha donat positiu en la prova de PCR. No obstant, a excepció dels malalts, això no ha representat cap daltabaix, ja que precisament, davant d’aquesta possibilitat la Direcció de l’escola ja havia previst un protocol de classes online, per tal de no perdre ni una sola hora de classe.  

Així, quan ha estat el cas del professor confinant, els alumnes han seguit les classes online des de la mateixa aula, cadascun dels alumnes amb el seu corresponent orinador. En tant que, si en un grup classe hi ha algun alumne confinat el professor es connecta online mentre imparteix la seva classe presencial. 

Ortiz Judith, Hernandez Marc, Estruch Sandra, Garcia Laura

close

El més recent